Waarom Prolis

Prolis weet dat problemen bij de opvoeding van kinderen verschillende oorzaken kunnen hebben. Daarom hebben wij in onze begeleiding het uitgangspunt dat iedereen binnen het gezin de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen en te werken aan deze problemen.  In samenspraak stellen we doelen op waar we op een efficiënte en oplossingsgerichte manier naar toe werken.

Een goede start

Na de aanmelding nemen wij contact op met u om samen een klik gesprek in te plannen. Onze visie is dat een veranderproces pas goed tot stand kan komen als je een klik hebt met elkaar, als het goed voelt. Voordat we een zorgtraject starten zullen we altijd eerst een vrijblijvend klikgesprek met elkaar hebben om te kijken of de vraag past bij ons aanbod. Beide partijen kunnen na dit gesprek aangeven of ze denken dat het aanbod wat Prolis kan bieden, passend is bij de hulpvraag.

‘Toewijding, nabespreken met ouders, tussentijds contact houden.’

‘Het aan huis komen; Het open staan voor alle leden van het gezin, niet alleen voor het kind waarvoor de zorgaanvraag was.’

‘Ik kan altijd even bellen of een appje sturen als ik het even niet meer weet.’

‘Ik ben tevreden over de aandacht op maat. Soms zijn er vragen in het gezin die zijdelings met de hulpvraag te maken hebben en die kunnen dan ook aandacht krijgen.’

Wat bieden wij

Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding

We vinden het zeer belangrijk dat de begeleiding daar gebeurt waar ook de hulpvraag is; thuis op school, stage of op bij de vrijetijdsbesteding. Zo kunnen we gezamenlijk maximaal aan de slag om handvaten te geven op de momenten dat het minder goed gaat.

trainingshuis

Trainingshuis

Voor sommige jongeren is het lastig om thuis of op school te werken aan hun ontwikkeling. Jongeren lopen vast thuis, op school of op het werk en vallen daar uit. Om hier doelgericht mee aan de slag te gaan en jongeren weer in beweging te krijgen, hebben wij het trainingshuis op gericht.

Prop training

Prop assertiviteitstraining

In een assertiviteitstraining leer je beter voor jezelf opkomen! Vind je het nog lastig om jouw mening te geven en volledig jouw

plek in te nemen? En ga je meningsverschillen of kritiek het liefst uit de weg? Dan kan een training je helpen.

Brusjesgroep

Als je een broer of zus hebt die veel zorg en aandacht nodig heeft, maak je soms andere dingen mee dan je klasgenoten, vrienden of buurtgenoten. Heb je bijvoorbeeld een broertje met ADHD of een zusje met Autisme?

In de Brusjesgroep krijg je de ruimte om ervaringen en gedachten uit te wisselen met kinderen die ook een broer of zus hebben die veel zorg en aandacht nodig hebben.

Vaktherapie (PMT, Drama en creatief)

Vaktherapie is een andere manier van het leren omgaan met je vragen. Niet praten, maar juist doen en ervaren staan bij vaktherapie centraal. Dit kan bijvoorbeeld via een rollenspel, muziek, dans, bewegingsoefeningen, sport, spelen of tekenen.

Runningtherapie

Het therapeutisch inzetten van een duurloop onder begeleiding van een psychomotorische therapeut. Runningtherapie vindt plaats in een groep.

Zorg binnen onderwijs

ZBO; zorg binnen onderwijs

Zorg Binnen Onderwijs (ZBO) maakt het mogelijk dat leerplichtige kinderen met een beperking, ontwikkelingsachterstand of beperkende aandoeningen toch kunnen deelnemen aan onderwijs. ZBO komt neer op persoonlijke begeleiding binnen en buiten een klassikale situatie die geheel aansluit op de behoeften, mogelijkheden en onmogelijkheden van het kind

Ouderavond

Ouderavonden

In de ouderavonden gaan we thema gericht aan de slag met vraagstukken die vaak terug zien komen binnen onze gezinnen. De avonden kunnen gaan over algemene opvoedvragen en over specifieke thema’s zoals ADHD of gamegedrag.

De avonden zijn kostenloos en vrij toegankelijk voor iedereen. Aanmelden wordt wel zeer gewaardeerd.

Stel hier je vraag