Aanmelden

U kunt als uzelf of middels een verwijzer (huisarts/ jeugdarts/ sociaal wijkteam/ behandelaar) bij ons aanmelden. Mocht u nog vragen hebben voordat u aanmeldt, dan kunt u contact opnemen met 085-1301242

U kunt de verwijsbrief die u van de huisarts heeft gekregen versturen naar; het aanmeldformulier, aanmelding@prolis.nl of per post naar; Dominee Creutzbergweg 3, 6532 XP te Nijmegen.

Klikgesprek

Na de aanmelding nemen wij contact op met u om samen een klik gesprek in te plannen. Onze visie is dat een veranderproces pas goed tot stand kan komen als je een klik hebt met elkaar, als het goed voelt. Voordat we een zorgtraject starten zullen we altijd eerst een vrijblijvend klikgesprek met elkaar hebben om te kijken of de vraag past bij ons aanbod. Beide partijen kunnen na dit gesprek aangeven of ze denken dat het aanbod wat Prolis kan bieden, passend is bij de hulpvraag.

Aanmeldformulier

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 4 files.
Hier kunt u de eventuele verwijsbrief en eerdere verslaglegging toevoegen bij de aanmelding