Trainingshuis

Voor sommige jongeren is het lastig om thuis of op school te werken aan hun ontwikkeling. Jongeren lopen vast thuis, op school of op het werk en vallen daar uit. Om hier doelgericht mee aan de slag te gaan en jongeren weer in beweging te krijgen, hebben wij het trainingshuis op gericht.

Trainingshuis

Voor sommige jongeren is het lastig om thuis of op school te werken aan hun ontwikkeling. Jongeren lopen vast thuis, op school of op het werk en vallen daar uit. Om hier doelgericht mee aan de slag te gaan en jongeren weer in beweging te krijgen, hebben wij het trainingshuis op gericht.

Doel

Het uitgangspunt is dat het Trainingshuis wordt ingezet bij dreigende schooluitval en/of hardnekkige (gedrags)patronen die binnen een ambulante en/of schoolse setting niet doorbroken kunnen worden. Het wordt ingezet om zwaardere zorg te voorkomen, verbinding te houden met leeftijdsgenoten, waarin activiteiten worden aangeboden in verbinding met de wijken/ maatschappij en ten behoeve van gevoel van welbevinden.

Het is een setting waarin zo snel als mogelijk toegewerkt wordt naar hervatten van (gedeeltelijk) onderwijs, aansluitende onderwijsvorm en/of arbeid.

Voor wie

Het programma richt zich op jongeren in de leeftijd van 13 t/m 23 jaar, die te maken hebben met psychosociale en of psychiatrische problemen. Hierdoor ontstaan er soms problemen zoals een ongewenst dag- nachtritme en moeite met sociale contacten. Om dit patroon te doorbreken kan een ontwikkelingsgericht programma, al dan niet naast ambulante zorg, je helpen.

Zit de jongere op school maar verloopt dit soms lastig of dreig hij/ zij uit te vallen? Dan kun je met een gedeeltelijke vrijstelling van onderwijs afgegeven door de schoolarts bij ons deelnemen aan het programma.

Het ontwikkelingsgerichte programma kan helpend zijn in het afschalen van zorg. Denk aan: verkorten van behandeltrajecten en voorkomen van klinische opnames.

Voor een indruk van de jongeren lees dan ook de trainingshuis verhalen.

Wat kun je verwachten

In het trainingshuis gaan we actief aan de slag met het thema zelfredzaamheid en alles wat hier bij hoort.

 • Gezamenlijk koken
 • Sociale vaardigheidstraining
 • Sport en spel
 • Creatieve activiteiten
 • Muziek
 • Groepsactiviteiten
 • Deelnemen in de maatschappij
 • Voorbereiden en nabespreken van vrije momenten zoals weekenden en vakanties
 • Omgaan met stress
 • Omgaan met emoties of angsten
 • Contacten aangaan en onderhouden
 • Zelfinzicht en uitleg over mogelijke problemen die je ondervindt
 • Weerbaarheid en assertiviteit
 • Realistische toekomstplannen opstellen
 • Actief voorbereidend bezig zijn met school of een baan

Er is de mogelijkheid om als onderdeel van het trainingshuis te werken aan jouw schoolopdrachten. Bij ons heeft school en werk altijd voorrang. Onze ervaring is dat het programma juist een aanvulling kan zijn op het toeleiden naar of behoud van school en werk. We werken dan ook graag samen met jouw school, stageplek of werkgever.

Waar

Prolis, Dominee Creutzbergweg 3, Nijmegen

De training zal plaats vinden in het naast gelegen goffertpark

Bereikbaarheid

Het trainingshuis is via trainingshuis@prolis.nl of via 06-48432801 altijd bereikbaar.

Programma

Elke dag zal anders zijn en toch is het programma gestructureerd.  Je kunt gedurende de week één of meerdere ochtenden en middagen deelnemen. We werken in een groep met jongeren onder continue begeleiding van één of meerdere professionals. Sommige onderdelen in het programma zullen worden ingevuld door vaktherapeuten zoals een creatief therapeut, sociale vaardigheidstrainer of psychomotore therapeuten. Tevens kunnen er gastdocenten/ disciplines worden ingeroepen om voorlichting te geven of nader stil te staan bij bepaalde thema’s rondom zelfredzaamheid, ontwikkeltaken en psycho- educatie.

De zaterdagen zijn meer toegespitst op het feit dat het in het weekend plaats vind. Deze dag staat in het teken van toeleiden naar zinvolle dagbesteding, sport en spel, dagstructuur of even uit de thuissituatie zijn.

Dagstructuur

09.15 een inloopmoment met koffie en thee

09.30 gezamenlijke dagstart en begin van het programma

12.00 een gezamenlijke lunch, dit wordt bereid in onze eigen keuken

13.00 start van het middagprogramma

15.15 dagsluiting

15.30 is het programma afgelopen

‘Het trainingshuis is een goeie plek meer mensen die aan hun dagritme en planning willen werken. Ook helpt het goed met sociale aspecten oefenen. Omdat het een kleine groep is krijg je genoeg individuele aandacht voor je leerdoelen die jezelf kunt bepalen en bijhouden.’ (R.)

 

‘Het Prolis trainingshuis helpt mij mijzelf verder te ontwikkelen op het gebied van zelfstandigheid en om te gaan met mijn autisme. Ook is het een rustige omgeving met chille jongeren en begeleiding.’ (V.)

 

‘Het trainingshuis heeft mij meer ritme en regelmaat gegeven in de week.  Door dan wel iets te doen hebben breek je de week open en heb je er een laagdrempelige verplichting bij.’ (K).

Groepssamenstelling

Jongeren per groep

Begeleiders

dagen per week open

Dag en tijd

 

Dag              Dinsdag, Woensdag, Donderdag en om de week op Zaterdag

 

Tijd                09:30 – 15:30 uur

 

Meld je vandaag nog aan

U kunt zich zeer gemakkelijk via onze website aanmelden. Na uw aanmelding nemen we contact met u op voor het plannen van een vrijblijvend klikgesprek.

aanmelden